Έχουν οι άνθρωποι σημασία;

Η Περιθωριοποίηση κάνει τη ζωή των ανθρώπων ασήμαντη. Αυτό είναι ένα γεγονός , που αγγίζει πάνω από το 70 % του πλανήτη. Το όνομα άτυπικότητα ή περιθωριοποίηση ή ακόμα και φτώχεια, δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα και έχει ξεκινήσει πριν από καιρό να περνά στην ” εύπορη ” δύση !  Στις ΗΠΑ , στην ΕΕ , ακόμη και στη μικρή Ελλάδα ! Οι θεσμοί [1] (δηλαδή οι επίσημες συμφωνίες) είναι αυτοί που συνιστούν την ‘τυπικότητα’. Ο ρόλος των επίσημων θεσμών είναι να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη σε μια κοινωνία , προστατεύοντας έτσι την κοινωνική τάξη και την εμπέδωση της σταθερότητας. Όταν όμως, οι θεσμοί δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικοί, τότε η εμπιστοσύνη εξασθενεί και η ατυπικότητα εμφανίζεται. Μη εξασφάλιση των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας ή μίσθωσης,  μη ασφαλής αποταμίευση για τα χαμηλότερα και μεσαία στρώματα είναι στοιχεία που καλλιεργούν ένα περιβάλλον χωρίς ευκαιρίες: Επιχειρηματικές ευκαιρίες, ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης, ευκαιρίες δημιουργίας πλούτου.

Ο στόχος πρέπει να είναι σαφής: Η Μεταμόρφωση της άτυπικότητας προκειμένου να φτάσουμε σε ένα αδέσμευτο δυναμικό ενός ευημερεύοντος κόσμου!

 

[1] Οι θεσμοί είναι τα φυσικά δυναμικά της κοινωνίας. Είναι ένα σύνολο κανόνων, προτύπων και παραδόσεων, κάποια γραπτά και κάποια όχι, κάποια τυπικά και κάποια άτυπα. Οι θεσμοί “δομούν ” τα κίνητρα στην ανθρώπινη ανταλλαγή, είτε πολιτικά, είτε κοινωνικά είτε οικονομικά.(http://www.prosperityunbound.com/book)

 

Δείτε το video :