Ποιος θα προλάβει πρώτος; Το γήρας ή το μνημόνιο;

Το φαινόμενο του υπέρ – γηράσκοντoς πληθυσμού παίρνει ολοένα και περισσότερες διαστάσεις σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, έτι μια φορά, το «ελληνικό» δημογραφικό πρόβλημα περιγράφεται ως η θρυαλλίδα που αναμένεται να τινάξει το σύστημα στο αέρα.

Δυστυχώς, στο στόχαστρο των ερευνητών έχει βρεθεί η χώρα μας. Συγκεκριμένα, η Help Age International κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην Ελλάδα που γηράσκει επικίνδυνα ενώ η γήρανση του ελληνικού πληθυσμού έχει αποτυπωθεί και στην μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μη αφήνοντας κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Εκτιμάται ότι το 2030 ένας στους τρεις ‘Έλληνες θα είναι άνω των 60 ετών.

Δεδομένου αυτού του δημογραφικού προβλήματος που έχει ανακύψει ανά τον κόσμο, δυο είναι οι πυλώνες κάθε μεταρρύθμισης για το ασφαλιστικό σύστημα: η επάρκεια και η κοινωνική ασφάλεια.

Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τα κίνητρα για μεταρρυθμίσεις είναι ποικίλα και αλληλεπικαλυπτόμενα. Απαιτείται, λοιπόν, μια στενότερη σχέση με τις κοινωνικές ανάγκες , σεβόμενη όσο το δυνατόν την ατομική επιλογή και συνδυαζόμενη με το κατάλληλο κόστος.

Οι κατευθυντήριες αρχές για κάθε αλλαγή είναι ξεκάθαρες και οφείλουν να εγγυώνται τα εξής: Καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, εγγυημένη και αποτελεσματική απώλεια εισοδήματος για τις εισφορές και παροχή βασικών πόρων. Αυτά είναι τα συστατικά επιτυχίας για κάθε πολλά ασφαλιστικά συστήματα του κόσμου. Η Δανία βρίσκεται στην πρώτη θέση του Mercer Index ως η πλέον αποτελεσματική χώρα στο τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι λόγοι που την κατέστησαν πρώτη, εκτοπίζοντας από την πρωτιά την Ολλανδία, ήταν η παροχή επαρκών προνομίων σ’ ένα σύστημα όπου η ιδιωτική ασφάλιση στηρίζεται πάνω σε σωστά ανεπτυγμένους κανονισμούς. Ακολουθεί η Ολλανδία, η οποία ορίζει τις εισφορές της βάσει των αποδοχών «ζωής»και όχι μόνο του μισθού.